Articles

12
Read More

Hiện nay, trí tuệ nhân tạo (AI) giúp chủ doanh nghiệp có cái nhìn sâu hơn và rất kịp thời về tình trạng nhân sự qua khảo sát mà trước dây phải mất nhiều tháng cho quy trình này.   Ultimate Software – nhà cung cấp công cụ trí tuệ nhân tạo Xander chuyên đánh […]

Read More
Contact CEO Club

Contact us and we would love to to answer any questions you may have.

Contact Information
  • 33A Truong Son Street, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • +84 8 3811 8145
  • +84 8 3811 8147
  • info@ceovn.org
Secretary Information
  • Hồng Thụy (Ms.)
  • +84 913 653 565
  • +84 913 922 928