Thư mời tham gia chương trình “ Phát triển mạng lưới doanh nhân trẻ: YEN-D mùa IV” tại Thái Lan từ ngày 17 ~ 21/6/2018

thu moi

Contact CEO Club

Contact us and we would love to to answer any questions you may have.

Contact Information
  • 33A Truong Son Street, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • +84 8 3811 8145
  • +84 8 3811 8147
  • info@ceovn.org
Secretary Information
  • Hồng Thụy (Ms.)
  • +84 913 653 565
  • +84 913 922 928