Thư thông báo tạm hoãn Giải Golf Giao Lưu giữa Hội viên CEO Club và Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Tp. HCM (JCCH)

Thu thong bao tam hoan giao Golf

 

Contact CEO Club

Contact us and we would love to to answer any questions you may have.

Contact Information
  • 33A Truong Son Street, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • +84 8 3811 8145
  • +84 8 3811 8147
  • info@ceoclubvietnam.com
Secretary Information
  • +84 913 653 565
  • +84 913 922 928